Wake-up-call voor slapend dienstverband

Geplaatst op

Wake-up-call voor slapend dienstverband Werkgevers zeggen een arbeidsovereenkomst met een meer dan twee jaar zieke werknemer, die inmiddels een IVA- of WAO-uitkering heeft, niet altijd op. De werknemer verricht geen arbeid en ontvangt geen loon, en krijgt een uitkering van …

Dit zijn de regels rondom vakantiedagen

Geplaatst op

Veel werknemers boeken in het voorjaar hun zomervakantie. Daardoor stapelen de vakantieaanvragen zich op. Hoe zit het met de wet- en regelgeving rondom vakantiedagen? De zomer komt met rasse schreden dichterbij. Voor veel werknemers is dit een aanleiding om hun …

Minimumloon omhoog vanaf 1 juli 2015

Geplaatst op

Het wettelijk minimumloon per 1 juli 2015 is bekend. Dit bedrag stijgt ten opzichte van het huidige minimumloon. Dat blijkt uit een regeling die onlangs is gepubliceerd in de Staatscourant. Het minimumloon wordt twee keer per jaar vastgesteld. Het bedrag …

SZW start in 2015 met belinspecties

Geplaatst op

In 2015 start de Inspectie, na een pilotperiode, met bel-inspecties om bedrijven te bevragen naar de preventiemedewerker en de RI&E. Heeft een bedrijf geen preventiemedewerker en/of RI&E, dan benadert de Inspectie het bedrijf verder. Bedrijven die kernbepalingen van de arbozorg …

Prinsjesdag 2014 voor ondernemers

Geplaatst op

Huishoudens gaan er in 2015 gemiddeld 0,5% op vooruit. De economie groeit met 1,25%. Het begrotingstekort komt uit op 2,2% en de werkloosheid neemt af van 650.000 naar 605.000 mensen. Het kabinet zet in op een  snellere afname van de …

Inspectie SZW controleert de scheepsbouw

Geplaatst op

De Inspectie SWZ start vanaf mei met controles in de scheepsbouw- en reparatiesector. De inspecties duren tot en met oktober. De Inspecteurs kijken vooral of sprake is van onderbetaling, illegale tewerkstelling, te lange werktijden en het werken onder slechte arbeidsomstandigheden. …

PMO of PAGO nader toegelicht

Geplaatst op

De werkgever is verplicht om medewerkers geregeld in de gelegenheid te stellen een lichamelijk onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek is er op gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt, zoveel mogelijk te …

Heeft u al een verzuimprotocol ?

Geplaatst op

Re-integratie betekent dat mensen weer aan het werk gaan.  Veelal wordt hier onterecht enkel gedacht  aan mensen met een langdurige ziekte en/of aandoening. Re-integratie van een medewerker begint al direct op de eerste verzuimdag. Dus ook bij kortdurend verzuim is er …