Omgaan met verzuim behelst meer dan het ziekmelden van een werknemer en voldoen aan de verplichtingen die gesteld worden in de Wet verbetering Poortwachter.

Atlasverzuim.nl verzorgt voor u alle facetten die met verzuim- en arbomanagement te maken hebben.

Verschillende partijen zoals arbodiensten, verzekeraars en tussenpersonen zijn beperkt in hun mogelijkheden en werkzaamheden of deze overlappen elkaar.

Atlasverzuim.nl bundelt alle expertise samen en biedt u hiermee een totaaloplossing aan vanuit de één-loket-gedachte.

Hiermee bent u verzekerd van een optimaal verzuim- en arbobeleid.

Hieronder kunt u een indruk krijgen van de diensten die wij u kunnen aanbieden;

  • Verzuimbegeleiding, onze methodiek van verzuimbegeleiding garandeert u een verzuimbeleid, de welke volledig Poortwachterproof is.
  • Loonregres, is het verzuim ontstaan door een aansprakelijke derde, dan verzorgen wij voor u het verhaal van uw loonschade. U kunt dan denken aan het uitbetaalde nettoloon, de re-integratiekosten, kosten voor de aanpassing van de werkplek.
  • Het verstrekken van preventie advies, het opstellen- en controleren van uw arbobeleid waaronder het verzuimprotocol.

Wij bieden u eveneens diverse opleidingen en cursussen aan;

  • BHV cursus en BHV herhalingscursus;
  • Individueel zorg- begeleidingsplan waaronder omgaan met stress en fysiekebelasting
  • Diverse VCA opleidingen;
  • Preventiemedewerker;
  • Training AED;
  • Diverse keuringen.

Voor een volledig overzicht van onze diensten en opleidingen, kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.

Daar wij verzuim- en arbobeleid als maatwerk beschouwen, hebben wij geen standaard tarieven.

Voor een offerte op maat of een informatief gesprek kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.

 

 

Disclaimer