Calamiteitenverlof werknemers

Geplaatst op

Wat als je werknemer een dringend privéprobleem heeft en daardoor niet kan werken. Moet je hem dan betaald verlof geven? En hoelang?

Wat is calamiteitenverlof?

In de wet (arbeid en zorg, artikel 4.1) wordt gesproken over calamiteitenverlof en ander kortdurend verzuim­verlof.

Je werknemers hebben recht op deze vorm van verlof als zij niet kunnen werken vanwege ‘onvoorziene’ of ‘zeer bijzondere persoonlijke’ omstandigheden.

Hieronder vind je de wettelijke regels en enkele voorbeelden van calamiteitenverlof.

 

Wanneer geef je calamiteitenverlof?

In de wet staan een aantal richtlijnen voor het geven van calamiteitenverlof en ander kortdurend verzuim­verlof. Je werknemers hebben er recht op in de volgende 4 gevallen. Bij:

  • Onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen.

Bijvoorbeeld:

Als het huis van je werknemer in brand staat.

  • Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Bijvoorbeeld:

Als je werknemer met spoed naar het ziekenhuis moet.

Om de bevalling van de eigen partner bij te wonen.

Rondom het overlijden van een huisgenoot of naaste familie.

  • Een verplichting volgens de wet of overheid waarvan de vervulling niet in de vrije tijd kan plaatsvinden.

Bijvoorbeeld:

Het verplicht verschijnen in de rechtbank.

  • De uitoefening van het actief kiesrecht.

Bijvoorbeeld:

Stemmen tijdens lokale of landelijke verkiezingen.

 

Calamiteitenverlof door corona

Door het coronavirus wordt er veel aanspraak gemaakt op calamiteitenverlof. Als een werknemer tijdelijk zijn kinderen moet opvangen of voor besmette familieleden moet zorgen moet je hem calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof geven.

Geef een werknemer de tijd om nieuwe kinderopvang te regelen. Maak in overleg met je werknemer afspraken hierover. Mogelijk heeft hij recht op zorgverlof voor een langere periode.

 

Loon doorbetalen bij calamiteitenverlof?

Als werkgever ben je verplicht het loon volledig door te betalen aan je werknemer tijdens calamiteitenverlof en ander kortdurend verzuim­verlof. Je werknemer heeft wel een meldingsplicht.

 

Hij moet de opname van het verlof, zo mogelijk, vooraf aanvragen en de reden noemen. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij ziekenhuisopname met spoed, moet hij het melden zodra hij hiertoe in staat is. Je mag je werknemer achteraf vragen om te bewijzen of de reden voor opname van het calamiteitenverlof geldig was.

 

Hoelang duurt calamiteitenverlof?

De duur van calamiteitenverlof is volgens de wet ‘een korte, naar billijkheid te berekenen tijd’. In overleg met je werknemer en naar eigen inzicht kun je de verlofperiode bepalen.

 

Je geeft hem bijvoorbeeld een dag de tijd om een dringend probleem op te lossen. Of je geeft iemand zelf de ruimte om te beslissen wanneer hij weer gaat werken.

 

Dit is natuurlijk volledig afhankelijk van de situatie. In de wet staan hierover verder geen specifieke richtlijnen. Je bent als werkgever verplicht een redelijk verzoek tot calamiteitenverlof toe te kennen.

 

Verschil calamiteitenverlof en buitengewoon verlof?

Verlof voor een huwelijk of verhuizing valt niet onder calamiteitenverlof. Hierover is wettelijk niets bepaald. Daarom worden dit soort zaken geschaard onder bijzonder verlof of buitengewoon verlof.

 

Als je bedrijf een cao heeft, kunnen daar regels in staan over bijzonder of buitengewoon verlof. Als je bedrijf geen cao heeft, kun je zelf afspraken maken hierover met je personeel en deze vastleggen in een personeels­handboek of in individuele arbeids­overeenkomsten met je werknemers.