Bedrijfsongeval, wat nu ?

Geplaatst op

Jaarlijks raakt in bedrijven nog steeds een te groot aantal werknemers gewond door ongevallen. Ongevallen voorkomen en leren van hoe ze ontstaan, zou dan ook prioriteit moeten hebben. Niet uitsluitend om aan de wettelijke bepalingen te voldoen, maar vooral om menselijk leed en hoge kosten te voorkomen.

Bedrijfsongeval, definitie en voorbeelden

Een bedrijfsongeval kan vrijwel overal tijdens het werk plaatsvinden. Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid.

In sommige gevallen is de schade (letsel) zo groot dat iemand blijvend arbeidsongeschikt raakt of zelfs komt te overlijden. Natuurlijk wil je dat liever nooit meemaken als werkgever.

Gevolgen bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan een grote impact hebben op jou, je werknemers en je bedrijf. Het is verstandig om als werkgever voorbereid te zijn op een tragisch incident. Wat komt er op je af na een bedrijfsongeval?

 1. Bedrijfshulpverlening (BHV)

  Als er een ongeval plaatsvindt, wil je natuurlijk dat er zo snel mogelijk eerste hulp is. Zijn er bij jou altijd voldoende BHV’ers aanwezig? Bedrijfshulpverlening is verplicht én cruciaal in de eerste fase na een ongeval. Misschien kun je zelf een cursus volgen. Dan weet je precies wat je moet doen.

 2. Lichamelijk of geestelijk letsel

  Een bedrijfsongeval kan leiden tot lichamelijk of geestelijk letsel. Hoe ga je daarmee om? Als werkgever moet je zorgen voor de juiste begeleiding van getroffen werknemers. Je verplichtingen staan in de Wet verbetering poortwachter. Samen met je arbodienst en/of bedrijfsarts volg je de juiste stappen voor begeleiding en re-integratie.

 3. Loondoorbetaling bij ziekte

  De kans is groot dat je werknemer na een bedrijfsongeval een tijd uit de running is. Je krijgt dan te maken met loondoorbetaling bij ziekte. Je bent verplicht een zieke werknemer tot twee jaar lang zijn loon door te betalen.

 4. Extra kosten bij verzuim

  Naast de loondoorbetaling bij ziekte heb je waarschijnlijk te maken met extra kosten voor vervanging, omzetverlies en verzuim­begeleiding. Het is slim om een volledig kostenplaatje te hebben bij verzuim.

 5. Schadeclaim door ongeval

  Het kan gebeuren dat een werknemer of een andere partij jou verantwoordelijk stelt voor een bedrijfsongeval. In dat geval kun je een schadeclaim krijgen. Afhankelijk van de schade kan dat bedrag flink oplopen.

 6. Zorg voor collega’s en familie

  Verder kan een bedrijfsongeval diepe sporen nalaten. Bijvoorbeeld als collega’s van de getroffen werknemer getraumatiseerd zijn door het ongeval. Ook de familie en andere naasten van je werknemer kunnen erdoor getroffen worden. Zeker bij een ernstig of dodelijk ongeluk is dit het geval.

Aansprakelijk na bedrijfsongevallen?

Als werkgever ben je al snel aansprakelijk na een bedrijfsongeval. Je hebt namelijk een zorgplicht en je moet ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dat staat in de Arbowet.

Je bent niet aansprakelijk als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van je werknemer. Of als er een derde partij verantwoordelijk is.

Bedrijfsongeval melden

Je bent in drie gevallen verplicht om een bedrijfsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie. Namelijk als het slachtoffer:

 1. in een ziekenhuis moet worden opgenomen;
 2. blijvend letsel oploopt;
 3. overlijdt aan de gevolgen van het ongeval.

Op de website van de Arbeidsinspectie kun je een arbeidsongeval melden.

Beroepsziekten

Daarnaast is het zo dat je bedrijfsarts beroepsziekten moet bijhouden en doorgeven. Deze beroepsziekten hoeven niet per se veroorzaakt te worden door een ongeval, maar moeten wel het gevolg zijn van werk.