10 vragen over ziekteverzuim

Geplaatst op

Als ondernemer heb je vast veel vragen over ziekteverzuim. Welke soorten verzuim zijn er? Wanneer moet een werknemer zich ziek melden? Wat moet je regelen voor een zieke werknemer? Hoe kun je ziekteverzuim voorkomen en beperken?

Hieronder vindt je de antwoorden op de 10 veel gestelde vragen over ziekteverzuim.

 1. Wat is ziekteverzuim?

We spreken van ziekte­verzuim als een werknemer de afspraken in zijn arbeids­overeenkomst niet kan nakomen door aantoonbare medische redenen. Hij verzuimt wegens ziekte.

Ziekteverzuim wordt vaak kortweg ‘verzuim’ genoemd. Het is dan ook de meest voorkomende vorm van verzuim. Een werknemer zou ook om andere redenen kunnen verzuimen. Bijvoorbeeld als hij te laat terug is van een vakantie. Dan is het dus geen ziekteverzuim.

 

Is je werknemer echt ziek? Er zijn verschillende soorten verzuim:

 • Wit verzuim

Je werknemer kan niet werken omdat hij echt ziek is.

 • Zwart verzuim

Je werknemer meldt zich onterecht ziek, bijvoorbeeld om voor een kind te zorgen.

 • Grijs verzuim

Je werknemer is bijvoorbeeld licht verkouden en kan eigenlijk wel werken, maar meldt zich toch ziek.

 • Roze verzuim

Je werknemer is echt ziek, maar komt toch werken. Er is dan kans dat hij collega’s aansteekt.

 

 1. Hoe bepaal je of een werknemer echt ziek is?

Als werkgever kun je niet zelf bepalen of iemand echt ziek is. Daar heb je een bedrijfsarts voor nodig. Je mag als werkgever geen medische vragen stellen.

Toch kun je wel een aantal belangrijke vragen stellen als een werknemer zich ziek meldt. Zoals:

– Hoe lang denk je dat het verzuim gaat duren?

– Wat kan ik als werkgever doen om te helpen?

– Op welk adres en telefoonnummer ben je te bereiken?

– Welke werkzaamheden kun je mogelijk nog wel doen?

– Kun je niet werken door een ongeluk waarvoor iemand anders aansprakelijk is?

Deze vragen geven je de informatie die je direct of later nodig hebt. Het zorgt er ook voor dat werknemers meedenken over hun herstel. En je laat als werkgever zien dat je betrokken bent

 

Met een goede procedure voor ziekmelding voorkom je mogelijk onnodig verzuim. Zeker als werknemers zich telefonisch ziek moeten melden is dat vaak een drempel voor zwart en grijs verzuim.

 

 1. Hoe maak je een verzuim­protocol?

In een verzuim­protocol beschrijf je wat er precies gebeurt vanaf de ziekmelding. Dit protocol geef je aan je werknemers. Je beschrijft hoe en wanneer iemand zich ziek moet melden en bij wie.

Verder geef je aan welke stappen er volgen bij langdurig verzuim. Een verzuimprotocol is bedoeld voor je werknemers maar is ook een houvast voor jou als werkgever. Het zorgt voor duidelijkheid over de onderlinge verantwoordelijkheden.

 

 1. Hoeveel loon krijgt een zieke werknemer?

Als een werknemer ziek is moet je zijn loon doorbetalen. Volgens de wet betaal je minimaal 70 procent van zijn loon in de eerste twee jaar van ziekte, waarbij je in het eerste jaar niet onder het minimumloon mag komen.

Als je te maken hebt met een collectieve arbeids­overeenkomst (cao) kunnen er extra regels gelden voor loondoorbetaling bij ziekte. Kijk dus wat er in de cao en individuele arbeids­overeenkomst is afgesproken voor je zieke werknemer.

 

 1. Wat zijn wachtdagen?

Normaal gesproken betaal je een zieke werknemer al vanaf de eerste ziektedag, behalve als je afspraken hebt gemaakt over wachtdagen of baaldagen.

Je mag als werkgever namelijk één of twee loonvrije wachtdagen instellen bij verzuim. Op die dagen hoef je een werknemer geen loon te betalen. Kijk dus in je cao of individuele arbeids­overeenkomst of er sprake is van wachtdagen.

 

 1. Wanneer voer je een verzuim­gesprek?

Als je werknemer vaker kort ziek is, kun je een gesprek met hem voeren. Dit wordt een verzuim­gesprek genoemd. In dit gesprek ga je samen op zoek naar mogelijke oorzaken en oplossingen.

Je bespreekt geen medische details. Laat je werknemer vooral weten dat je hem graag wil helpen om zijn werk te kunnen doen. Mogelijk kun je bepaalde taken wijzigen of de werkplek aanpassen. Zo kun je misschien langdurig verzuim voorkomen.

 

 1. Wanneer is er sprake van langdurig ziekte­verzuim?

Het UWV spreekt al van langdurig ziekte­verzuim als een werknemer meer dan vier weken ziek is. Is je werknemer zes weken of langer ziek? Dan krijg je te maken met de Wet verbetering poortwachter.

Deze wet schrijft voor welke stappen je moet zetten bij langdurig verzuim en de re-integratie van je zieke werknemer. Je kunt daarbij de hulp inschakelen van een gespecialiseerd verzuimbedrijf, zoals een arbodienst.

 

 1. Wat doet een arbodienst?

Een arbodienst geeft ondersteuning bij het hele proces rondom ziekteverzuim. Via een arbodienst kun je allerlei specialisten inschakelen, zoals een bedrijfsarts of een Arbo arts.

 

 1. Wat is een ziekteverzuimverzekering?

Met een ziekteverzuimverzekering krijg je een vergoeding om het loon van je zieke werknemer te betalen. Daarnaast krijg je vaak ook hulp bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

Zeker als een werknemer langdurig ziek is, kan dat je bedrijf veel geld kosten. Je hebt niet alleen te maken met de loondoorbetaling, maar ook met extra verzuimkosten, zoals omzetverlies, kosten voor vervanging en begeleiding.

Een zieke werknemer kost gemiddeld 260 euro per dag! Weeg dus goed af of je dit risico zelf kunt dragen of dat je een verzuimverzekering nodig hebt.

 

 1. Mag je een zieke werknemer ontslaan?

Als je werknemer ziek is mag je hem in principe niet ontslaan. Zo staat het in de wet. Dit ontslagverbod of opzegverbod geldt in ieder geval voor de eerste twee jaar (104 weken) van ziekte.

Toch zijn er enkele uitzonderingen op het ontslagverbod tijdens ziekte. Bijvoorbeeld:

 • Als je zieke werknemer herhaaldelijk niet meewerkt aan zijn re-integratie;
 • Als je bedrijf schade oploopt omdat je werknemer met een cruciale functie vaak ziek is.

In alle gevallen moet je het ontslag van een zieke werknemer goed onderbouwen. Een rechter zal anders niet akkoord gaan met ontslag bij ziekte.

 

Weten wat wij voor u kunnen betekenen rondom het verzuim binnen uw bedrijf?

Neem dan contact met ons op.