7 pluspunten van oudere werknemers

Geplaatst op

Ouder personeel kan van grote waarde zijn voor een werkgever. Toch valt tijdens sollicitaties de keuze vaak op een jongere kandidaat. Wat zijn goede redenen om toch te kiezen voor een 50-plusser? 

1. Schat aan kennis en ervaring

Oudere werknemers beschikken meestal over een schat aan kennis en ervaring, gecombineerd met een uitgebreid netwerk. Hierdoor zijn ze sneller dan jongeren in staat om op het juiste niveau te functioneren.

2. Geen jobhoppers

Oudere werknemers zijn in tegenstelling tot veel jongere werknemers geen jobhoppers. Ze zijn loyaler en daardoor minder snel geneigd om van baan te wisselen. Dit draag bij aan je personeels­behoud.

Daardoor hoef je niet steeds op zoek naar een nieuwe werknemer, wat leidt tot een besparing op de wervingskosten. Voor je klanten is dit ook prettig, omdat zij niet steeds hoeven te wennen aan een nieuw gezicht.

3. Goede werk-privébalans

Oudere werknemers hebben over het algemeen een goede werk-privébalans. Vaak treedt in latere levensfasen namelijk een periode in die zich kenmerkt door rust en stabiliteit.

Zo nemen de verplichtingen in de privésfeer af, omdat er meestal geen sprake meer is van schoolgaande kinderen. Ook komt het nogal eens voor dat de werknemer een stapje terug doet in zijn carrière.

4. Gemotiveerd tot op het bot

Duizenden werkloze ouderen staan te trappelen om weer aan de slag te gaan. Dit betekent dat je de keuze hebt uit een grote groep arbeidskrachten die tot op het bot gemotiveerd zijn. Als deze ouderen eenmaal aan de slag zijn, zijn ze ook nog eens het meest enthousiast over hun baan.

Uit een enquête van TNO en CBS blijkt dat 50- tot 60-jarige werknemers meer enthousiasme aan de dag leggen dan hun jongere collega’s. Bovendien zijn ouderen bij de juiste randvoorwaarden zelfs productievere werknemers.

5. Veelzijdig en divers team

Als je meer ouderen aanneemt, creëer je een veelzijdig en divers team. Daardoor is je personeels­bestand een betere afspiegeling van de samenleving, maak je optimaal gebruik van de kwaliteiten van mensen en werk je aan een beter imago van je bedrijf.

Doordat je ook de positie van oudere werknemers verbetert, geef je invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je reputatie als goede werkgever kan je veel opleveren. Het maakt je aantrekkelijker voor klanten en nieuwe werknemers.

6. Minder kortdurend verzuim

In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, zijn oudere werknemers minder vaak afwezig dan jongeren. De kans op uitval is daarom veel kleiner. Als een oudere werknemer toch ziek wordt, duurt het ziekte­verzuim meestal wel langer.

Compensatieregeling

Dit risico kun je in bepaalde gevallen grotendeels (voor oudere, voormalig werkloze werknemers) opvangen met een financiële compensatie van het UWV. Die betaalt dan na dertien weken een Ziektewetuitkering. Dit heet ook wel de Compensatieregeling.

7. Subsidie oudere werknemer

Bij het aannemen van een oudere werknemer kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie of financieel voordeel. De belangrijkste regeling voor oudere werknemers op dit moment is het loonkostenvoordeel (LKV).

Loonkostenvoordeel oudere werknemer

Als je iemand aanneemt die ouder is dan 56 jaar en een uitkering heeft, kun jij tot drie jaar lang een vergoeding krijgen van 3,05 euro per verloond uur, tot maximaal 6.000 euro per jaar.