Regels rondom vakantiegeld

Geplaatst op

Vakantiegeld berekenen, zo doe je dat

Ieder bedrijf in Nederland is verplicht om zijn werknemers jaarlijks vakantiegeld te betalen. Maar hoeveel? En wanneer? Hieronder vind u de regels over vakantiegeld berekenen en betalen.

Vakantiegeld

Vakantiegeld, de regels

De basisregels zijn:

 • Je betaalt minimaal 8% van het totale bruto jaarsalaris.
 • Dit bruto jaarsalaris wordt berekend over de periode van 1 juni t/m 31 mei.
 • Je moet het vakantiegeld uitbetalen in mei, tenzij je dit schriftelijk anders afspreekt met je werknemer.
 • Als je werknemer uit dienst gaat, bereken je het bedrag waar hij tot op dat moment recht op heeft. Dit bedrag betaal je direct uit, bij zijn laatste salaris (de eindafrekening).
 • Als een werknemer meer dan 3 keer het minimumloon verdient, mag je met hem afspreken dat je alleen vakantiegeld berekent over het bedrag tot 3 keer het minimumloon.

 

Afwijkende regels in je cao?

De hoogte van het bedrag en de maand van uitbetaling kunnen anders bepaald zijn in een cao. Controleer dus of in de cao voor jouw bedrijfstak bepalingen zijn opgenomen over vakantiegeld.

Als je bedrijf niet aan een cao is gebonden, mag je zelf afwijkende afspraken maken met je werknemer. Deze leg je vast in de arbeids­overeenkomst of in je personeelshandboek. Let wel op: Het minimum van 8% en de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld blijven verplicht.

 

Vakantiegeld uitstellen?

Je mag de betaling van vakantiegeld niet zomaar uitstellen. Je mag wel schriftelijk met je werknemer een ander moment van uitbetaling afspreken. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je (tijdelijk) betalingsproblemen hebt.

Je werknemer moet het nadrukkelijk eens zijn met uitstel van het vakantiegeld.

Je mag een werknemer niet onder druk zetten om akkoord te gaan met je voorstel. Als je werknemer instemt met je voorstel, leg het dan schriftelijk vast met een handtekening van beide partijen.

 

Vakantiegeld berekenen

De standaardberekening voor vakantiegeld is:

Bruto maandsalaris X gewerkte maanden X % vakantiegeld

 

Vakantiegeld maandelijks reserveren

Als ondernemer is het slim om het vakantiegeld per werknemer, per maand, te reserveren. Zo voorkom je problemen in mei.

Als je niet op tijd het vakantiegeld uitbetaalt, kun je een boete krijgen. Deze wettelijke verhoging kan oplopen tot 50% van het verschuldigde loon.

 

Vakantiegeld of vakantietoeslag?

De officiële term voor het uitbetalen van een extra geldbedrag voor de vakantie is vakantietoeslag. Het wordt ook wel vakantiebijslag genoemd.

De term ‘vakantiegeld’ wordt veel gebruikt, maar gaat officieel gezien over iets anders. Namelijk het normale loon dat een werknemer krijgt tijdens zijn vakantie.

 

6 Vragen over vakantiegeld

 1. Wat is vakantiegeld?

De term vakantiegeld wordt tegenwoordig vaak gebruikt voor de toeslag die werknemers ieder jaar krijgen. De officiële term voor het uitbetalen van een extra geldbedrag voor de vakantie is vakantietoeslag of vakantiebijslag.

 1. Hoeveel vakantiegeld moet je betalen?

Volgens de wet moet je minimaal 8 procent van het brutoloon betalen aan vakantiegeld. Als een werknemer meer dan 3 keer het minimumloon verdient, mag je met hem afspreken dat je alleen vakantiegeld berekent over het bedrag tot 3 keer het minimumloon.

 1. Wanneer vakantiegeld betalen?

Je moet vakantiegeld uitbetalen voor 31 mei, tenzij je dit anders afspreekt met je werknemers. Als een werknemer uit dienst gaat, bereken je het bedrag waar hij tot op dat moment recht op heeft. Dit bedrag betaal je direct uit, bij zijn laatste salaris of de eindafrekening.

 1. Heeft een zieke werknemer recht op vakantiegeld?

Als een werknemer uitvalt door ziekte, ben je verplicht om twee jaar lang het loon door te betalen. Zolang deze loondoorbetalingsplicht van toepassing is, bouwt de zieke werknemer ook vakantiegeld op.

 1. Mag je vakantiegeld maandelijks uitbetalen?

In de wet staat dat je het vakantiegeld ten minste eenmaal per kalenderjaar moet uitbetalen. Dat gebeurt in principe in de maand mei. Een ander tijdstip van betaling moet je schriftelijk vastleggen. Ook als je het vakantiegeld maandelijks wil uitbetalen, moet je dit op papier zetten.

 1. Vakantiegeld of vakantiebonnen?

Vakantiebonnen zijn een alternatieve manier om vakantiegeld uit te betalen. Werknemers kunnen de vakantiebonnen inwisselen bij een fonds. Hoewel dit tegenwoordig elektronisch gebeurt, wordt nog steeds over vakantiebonnen gesproken.