Bedrijfsongevallen, rechten en plichten ondernemer

Geplaatst op

 

Je werknemer glijdt uit op een gladde werkvloer. Hij maakt een nare smakker. Wanneer is er sprake van een bedrijfsongeval? En hoe kun je bedrijfsongevallen voorkomen en de schade beperken?

Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan vrijwel overal tijdens het werk plaatsvinden. Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid.

In sommige gevallen is de schade (letsel) zo groot dat iemand blijvend arbeidsongeschikt raakt of zelfs komt te overlijden. Natuurlijk wil je dat liever nooit meemaken als werkgever.

Bedrijfsongeval in jouw branche

Bedrijfsongevallen kunnen in alle branches voorkomen. Een paar voorbeelden uit de praktijk:

Horeca: Een ober glijdt uit in de keuken en valt hard. Hij loopt een hersenschudding op.

Bouw: Een dakdekker valt van het dak. Hij overlijdt aan zijn verwondingen.

Detailhandel: Een bloemist snijdt zich in de vingers. Haar vingertopje wordt opnieuw aangehecht.

Zakelijke dienstverlening: Een vertegenwoordiger krijgt tijdens een afspraak gloeiend hete thee over zich heen en loopt enkele brandwonden op.

Gevolgen bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan een grote impact hebben op jou, je werknemers en je bedrijf. Het is verstandig om als werkgever voorbereid te zijn op een incident. Wat komt er op je af na een bedrijfsongeval?

 • Bedrijfshulpverlening (BHV)

Als er een ongeval plaatsvindt, wil je natuurlijk dat er zo snel mogelijk eerste hulp is. Zijn er bij jou altijd voldoende Bhv’ers aanwezig? Bedrijfshulpverlening is verplicht én cruciaal in de eerste fase na een ongeval.

 • Lichamelijk of geestelijk letsel

Een bedrijfsongeval kan leiden tot lichamelijk of geestelijk letsel. Hoe ga je daarmee om? Als werkgever moet je zorgen voor de juiste begeleiding van getroffen werknemers. Je verplichtingen staan in de Wet verbetering poortwachter. Samen met je arbodienst en/of bedrijfsarts volg je de juiste stappen voor begeleiding en re-integratie.

 • Loondoorbetaling bij ziekte

De kans is groot dat je werknemer na een bedrijfsongeval een tijd uit de running is. Je krijgt dan te maken met loondoorbetaling bij ziekte. Je bent verplicht een zieke werknemer minimaal twee jaar lang zijn loon door te betalen.

 • Extra kosten bij verzuim

Naast de loondoorbetaling bij ziekte heb je waarschijnlijk te maken met extra kosten voor vervanging, omzetverlies en verzuim­begeleiding. Het is slim om een volledig kostenplaatje te hebben bij verzuim.

 • Schadeclaim door ongeval

Het kan gebeuren dat een werknemer of een andere partij jou verantwoordelijk stelt voor een bedrijfsongeval. In dat geval kun je een schadeclaim krijgen. Afhankelijk van de schade kan dat bedrag flink oplopen. Ben je het niet eens met de schadeclaim? Dan heb je rechtsbijstand nodig.

 • Zorg voor collega’s en familie

Verder kan een bedrijfsongeval diepe sporen nalaten. Bijvoorbeeld als collega’s van de getroffen werknemer getraumatiseerd zijn door het ongeval. Ook de familie en andere naasten van je werknemer kunnen erdoor getroffen worden. Zeker bij een ernstig of dodelijk ongeluk is dit het geval.

Aansprakelijk na bedrijfsongeval?

Als werkgever ben je al snel aansprakelijk na een bedrijfsongeval. Je hebt namelijk een zorgplicht en je moet ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dat staat in de Arbowet.

Je bent niet aansprakelijk als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van je werknemer. Of als er een derde partij verantwoordelijk is.

Bedrijfsongeval melden

Je bent in drie gevallen verplicht om een bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW. Namelijk als het slachtoffer:

 • in een ziekenhuis moet worden opgenomen;
 • blijvend letsel oploopt;
 • overlijdt aan de gevolgen van het ongeval.

Daarnaast is het zo dat je bedrijfsarts beroepsziekten moet bijhouden en doorgeven. Deze beroepsziekten hoeven niet per se veroorzaakt te worden door een ongeval, maar moeten wel het gevolg zijn van werk.

Schade bedrijfsongevallen beperken

Een bedrijfsongeval kan financieel heel zwaar zijn voor je bedrijf. Het kan zelfs mede oorzaak zijn van een faillissement. Hoe kun je dit risico afdekken? Bescherm je tegen bedrijfsongevallen met de volgende verzekeringen:

 • Ziekteverzuimverzekering

Een ziekteverzuim verzekering verzekert het risico van loondoorbetaling bij ziekte. Naast financiële zekerheid voor de loondoorbetaling regel je hiermee een effectieve aanpak van (de preventie van) ziekte­verzuim, met persoonlijke begeleiding.

 • Bedrijfsongevallenverzekering

Met een ongevallen­verzekering regel je een eenmalige uitkering als werknemers een bedrijfsongeval krijgen. Sommige verzekeraars bieden als onderdeel van deze verzekering ook vergoedingen voor werkhervatting als er sprake is van blijvende invaliditeit. Bijvoorbeeld voor omscholing of aanpassing aan werkplek, auto of woning.

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims. Die kun je onder meer krijgen als je onvoldoende je best hebt gedaan om een bedrijfsongeval te voorkomen.