Voorwaarden concurrentiebeding

Geplaatst op

Een concurrentiebeding is een bijzondere bepaling in de arbeids­overeenkomst. Wat zijn de regels?

 

1. Wanneer is een concurrentiebeding handig?

Een concurrentiebeding is handig als je wilt voorkomen dat een concurrent later profiteert van de kennis die je werknemer opdoet binnen je bedrijf. Het is vooral van belang als er echt bedrijfsgeheimen zijn of andere concurrentiegevoelige informatie in het spel is.

2. Concurrentiebeding vastleggen, hoe?

Het concurrentiebeding leg je schriftelijk vast. Schriftelijk wil zeggen dat het concurrentiebeding in een contract staat dat door jou en je werknemer wordt ondertekend. Een concurrentiebeding dat alleen in een cao, personeels­reglement of personeels­handboek staat is niet geldig.

3. Met wie kun je een concurrentiebeding overeenkomen?

Een concurrentiebeding kun je in principe alleen overeenkomen met een werknemer die een vast contract heeft.

Bij een tijdelijk of flexibel contract is een concurrentiebeding alleen bij uitzondering toegestaan. Dan moet je in het contract motiveren dat er ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ zijn, waardoor een concurrentiebeding echt nodig is.

4. Concurrentiebeding opstellen, waar moet je op letten?

Bij het opstellen van het concurrentiebeding moet je erop letten dat je het goed afbakent. Als je werknemer door een te ruim opgesteld concurrentiebeding bij een ander bedrijf niet aan de slag komt, kan hij naar de rechter stappen om het beding te laten beperken of ongeldig te laten verklaren.

5. Concurrentiebeding afbakenen, hoe?

Geef in de eerste plaats aan welke werkzaamheden en (soort) bedrijven het concurrentiebeding omvat. Begrens het werkgebied door een bepaalde regio of een straal van een aantal kilometer rond je bedrijf te noemen.

6. Concurrentiebeding vernieuwen, wanneer?

Zodra een werknemer doorgroeit naar een zwaardere functie, is het verstandig om het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk overeen te komen.

In sommige gevallen kan de rechter namelijk oordelen dat het concurrentiebeding de werknemer na zijn promotie verhindert om ergens anders een gelijkwaardige functie te vinden. In dat geval zal hij het concurrentiebeding beperken of ongeldig verklaren.

7. Overtreding van het concurrentiebeding, wat doe je?

Bij overtreding van het concurrentiebeding stuur je de (ex-)werknemer eerst een (aangetekende) brief. Daarin eis je dat de concurrerende werkzaamheden worden gestaakt. Als de werknemer dit niet doet, kun je in een kort geding bij de rechter eisen dat hij het concurrentiebeding nakomt en een dwangsom en/of schadevergoeding betaalt.

8. Wanneer is het concurrentiebeding ongeldig?

Bij schadeplichtig ontslag is het concurrentiebeding niet meer geldig. Daarvan is sprake als je de werknemer ten onrechte op staande voet ontslaat. Ook is het concurrentiebeding niet meer geldig als je de verkeerde opzegtermijn hanteert bij het opzeggen van de arbeids­overeenkomst.

9. Wat is een relatiebeding?

Een mogelijk alternatief voor een concurrentiebeding is het relatiebeding. Dit beding is vooral zinvol voor ondernemers die hun relatiebestand willen beschermen. Je voorkomt hiermee dat werknemers na hun ontslag zakelijke contacten blijven onderhouden met jouw zakelijke relaties.