Wat is goed werkgeverschap?

Geplaatst op

In het arbeidsrecht vind je allerlei regels voor werkgever en werknemer. Toch is het mogelijk dat de wet op een bepaalde vraag niet een duidelijk antwoord heeft.

Meestal komt dan artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek goed van pas. In dit wetsartikel is vastgelegd dat de werkgever zich als ‘goed werkgever’ moet gedragen.

Dit is van belang wanneer je – in de ogen van een werknemer – geen goede werkgever bent. Zijn advocaat probeert dit dan te onderbouwen met een of meer beginselen die bij goed werkgeverschap horen. Hieronder vind je een definitie van die beginselen, gevolgd door voorbeelden uit de praktijk.

6 beginselen van goed werkgeverschap

Met de beginselen van goed werkgeverschap is in de rechtspraak een poging gedaan om het vage begrip ‘goed werkgeverschap’ iets concreter te maken.

Omdat dit slechts beginselen zijn, kijkt de rechter steeds naar de omstandigheden van ieder specifiek geval. Toch is het goed om ervan op de hoogte te zijn.

De 6 beginselen van goed werkgeverschap:

1. Wees zorgvuldig

Je moet je als werkgever zorgvuldig gedragen tegenover werknemers. Daarom wordt ook wel gesproken van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Dit beginsel kun je opsplitsen in de volgende onderdelen:

 • Onderzoeksplicht:
  Bij ingrijpende beslissingen moet je onderzoeken welke relevante feiten en belangen een rol spelen.
 • Hoorplicht:
  Deze verplichting houdt in dat je met een werknemer moet overleggen over ingrijpende beslissingen en moet ingaan op eventuele bezwaren.
 • Evenredigheid:
  Bij ingrijpende beslissingen moet je niet alleen uitgaan van je eigen belangen als werkgever, maar ook die van de werknemer meewegen.

2. Maak geen misbruik van je positie

De sterkere positie die je als werkgever hebt, mag je niet misbruiken. Dat betekent dat je werknemers niet het gevoel mogen krijgen dat ze helemaal zijn overgeleverd aan jouw willekeur.

3. Motiveer ingrijpende beslissingen

Een ingrijpende beslissing moet je duidelijk motiveren. Hierdoor geef je werknemers de mogelijkheid om verweer te bieden. Als je een werknemer op non-actief stelt of overplaatst naar een andere afdeling, moet je dat bijvoorbeeld goed onderbouwen.

4. Maak verwachtingen waar

Werknemers hebben bepaalde verwachtingen van een werkgever. Als werkgever moet je rekening houden met deze verwachtingen en je werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat je ze waarmaakt. Dit heet daarom ook wel het vertrouwensbeginsel.

5. Behandel werknemers gelijk

Dit beginsel gaat ervan uit dat je werknemers gelijk moet behandelen. Daarom spreken we ook wel van het gelijkheidsbeginsel. Op basis hiervan mag je (zonder gegronde reden) bijvoorbeeld geen onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Ook wel inclusief werkgeverschap genoemd.

6. Zorg voor een behoorlijke verzekering

Uit de rechtspraak van de afgelopen jaren blijkt dat je als goed werkgever ook moet zorgen voor een goede ongevallen­verzekering die schade van werknemers vergoedt na een ongeval. Daarbij gaat het om een verzekering voor ongevalschade die in verband staat met het werk, een zakenreis of een personeels­activiteit.

Scholingsplicht

De Wet werk en zekerheid bevat een scholingsplicht. Dit is een aanvulling op het begrip goed werkgeverschap. De plicht moet ervoor zorgen dat werkgevers hun personeel meer gaan scholen via opleidingen, trainingen of cursussen.

Als een werknemer van mening is dat hij onvoldoende scholing krijgt, dan is het mogelijk dat hij zijn werkgever daarop aanspreekt of zelfs naar de rechter stapt.

Voordelen van goed werkgeverschap

Je reputatie als goede werkgever is heel belangrijk. Die reputatie kan je een hoop opleveren. Wat dacht je van de volgende voordelen.

 1. Oplossing voor je personeels­tekort
  Goed werkgeverschap is een belangrijk wapen tegen personeels­tekort. In veel branches is het lastig om genoeg werknemers te vinden en te behouden. Je kunt je huidige werknemers langer aan je binden door goed voor ze te zorgen. Daarnaast trek je eerder nieuwe talenten en vakkrachten aan als ze je reputatie als goed werkgever kennen.
 2. Bespaar op personeels­kosten
  Met goed werkgeverschap kun je besparen op personeels­kosten. Als werknemers langer behouden blijven, hoef je niet constant op zoek naar nieuwe werknemers. Dat bespaart je een hoop tijd en kosten voor werving en selectie, een duur inwerktraject en mogelijke schade door beginnersfouten van nieuw personeel.
 3. Meer winst voor je bedrijf
  Investeren in goed werkgeverschap kan je flink wat winst opleveren. Als je bekend staat als goede werkgever zullen klanten dat ook merken. Gelukkige werknemers maken gelukkige klanten. En gelukkige klanten zorgen voor meer winst.