Inspectie SZW controleert de scheepsbouw

Geplaatst op

De Inspectie SWZ start vanaf mei met controles in de scheepsbouw- en reparatiesector. De inspecties duren tot en met oktober. De Inspecteurs kijken vooral of sprake is van onderbetaling, illegale tewerkstelling, te lange werktijden en het werken onder slechte arbeidsomstandigheden. …

PMO of PAGO nader toegelicht

Geplaatst op

De werkgever is verplicht om medewerkers geregeld in de gelegenheid te stellen een lichamelijk onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek is er op gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt, zoveel mogelijk te …

Heeft u al een verzuimprotocol ?

Geplaatst op

Re-integratie betekent dat mensen weer aan het werk gaan.  Veelal wordt hier onterecht enkel gedacht  aan mensen met een langdurige ziekte en/of aandoening. Re-integratie van een medewerker begint al direct op de eerste verzuimdag. Dus ook bij kortdurend verzuim is er …

Voorkom boete te laat melden UWV

Geplaatst op

Kan uw werknemer een Ziektewet-uitkering krijgen? Geef dan uiterlijk de vierde dag van arbeidsongeschiktheid zijn gegevens door aan UWV. Is uw werknemer ziek als gevolg van haar zwangerschap vóór haar zwangerschaps- en bevallingsverlof, valt hij onder de no-riskpolis of is …

Subsidieregeling praktijkleren 2014

Geplaatst op

Wilt u praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen bieden? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen. Met de Subsidieregeling praktijkleren 2014 krijgt u een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten …

Premiekorting jongere werknemers

Geplaatst op

Neemt u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer aan? Dan kunt een premiekorting krijgen als deze werknemer tussen de 18 en 27 jaar is én een WW- of bijstandsuitkering heeft. U moet hem minimaal een …

Minimumloon tabellen 2014

Geplaatst op

Minimumloon tabellen 2014 beschikbaar binnen de downloadpagina na inloggen voor relaties Atlasverzuim.nl

Stichting beboet voor illegaal verwijderen asbest

Geplaatst op

De Inspectie SZW heeft aan een stichting voor jeugdzorg en hulpverlening een boete opgelegd van €100.800,- voor het illegaal verwijderen van asbesthoudende panelen van woonunits in Venlo. Naar aanleiding van een klacht heeft de Inspectie SZW een controle uitgevoerd op …

De Wet Werk en Zekerheid nader toegelicht

Geplaatst op

De Wet werk en zekerheid bevat afspraken uit het sociaal akkoord tussen het kabinet en vakbonden en werkgeversorganisaties. Ook zijn wijzigingen uit het begrotingsakkoord meegenomen. Als de Tweede en eerste Kamer instemmen met de wet, zijn de wijzigingen definitief.   …