Subsidieregeling praktijkleren 2014

Geplaatst op

Wilt u praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen bieden? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen. Met de Subsidieregeling praktijkleren 2014 krijgt u een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Deze regeling vervangt de per 1 januari 2014 afgeschafte fiscale regeling Afdrachtvermindering onderwijs.

Wanneer komt u in aanmerking?

U biedt begeleiding aan: vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen; mbo-studenten die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl); hbo-studenten in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken; promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Hoe kunt u aanvragen?

De aanvraag loopt per studiejaar, u kunt aanvragen vanaf 2 juni 2014 tot en met 15 september 2014.

U vraagt deze subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De maximale subsidie kan oplopen tot € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Beslistermijn en uitbetaling

Na 15 september 2014 wordt gelijktijdig besloten op alle ingediende aanvragen. Een aanvraag die al in juni is ingediend, omdat de begeleiding op dat moment was afgerond, wordt dus pas afgehandeld na het eind van het studiejaar. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen per categorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de  individuele beschikking.

De minister beslist binnen 13 weken na 15 september van enig kalenderjaar op de voor het daaraan voorafgaande studiejaar ontvangen aanvragen. De beslissing is direct de vaststelling van de subsidie. Voor het einde van het jaar krijgt de werkgever zekerheid over het te ontvangen subsidiebedrag en dit wordt direct uitbetaald door de RVO ( Rijksdienst voor Ondernemend Nederland )