Wet Werk en Zekerheid – Aanscherping regels nuluren- en oproepcontracten

Geplaatst op

Beperking nuluren- en oproepcontracten

Per 1 januari 2015 worden de regels voor nuluren- en oproepcontracten aangescherpt.

Wat verandert er met betrekking tot de loonuitsluiting?
Vanaf 1 januari 2015 kunnen alleen nog nuluren- en oproepcontracten worden afgesloten met een duur van maximaal zes maanden. Hierna heeft de werknemer recht op een loon dat is gebaseerd op het minimaal overeengekomen aantal uren of het gemiddeld aantal gewerkte uren. Dit betekent dus dat loondoorbetaling alleen tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst volledig kan worden uitgesloten.

Kan hiervan bij cao worden afgeweken?
De mogelijkheid om hiervan af te wijken bij cao wordt zwaar beperkt.

Voor welke arbeidsovereenkomsten gelden de nieuwe regels?
De nieuwe regels gelden voor alle nieuwe of verlengde arbeidsovereenkomsten die worden afgesloten of verlengd vanaf 1 januari 2015.

Is er overgangsrecht?
Ja, als de werkgever op 1 januari 2015 valt onder de werking van een cao die nog ruimere bepalingen hanteert, dan mogen die regels – zolang de cao geldt, maar tot maximaal 1 juli 2016 – worden toegepast.

Let wel ! dit geldt voor daadwerkelijke nuluren- en oproepcontracten ook wel MUP contracten genoemd ( Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht ).

Wanneer er niets is geregeld geldt deze loonuitsluiting niet en is er sprake van Artikel 7:610b BW zijnde “het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeid”

Het komt regelmatig voor dat er niets wordt vastgelegd en/of afgesproken en vervolgens de werknemer gedurende een lange periode (ten minste 3 maanden aaneensluitend) voor een groot aantal uren van tenminste 20 per maand of wekelijks wordt ingezet.
In dat geval kan een werknemer een beroep zou kunnen doen op het bovenstaande wetsartikel.
Het is dan aan de werkgever om aan te tonen dat een beroep op dit wetsartikel niet terecht is.

Wanneer u meer wilt weten over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Atlasverzuim.nl