Wat is loonregres ?

Indien de werknemer arbeidsongeschikt raakt door een aansprakelijke derde, kan de werkgever een loonregres plegen.

De werkgever kan het uitbetaalde netto-loon verhalen, alsmede de re-integratiekosten.

Onder het netto-loon worden o.a.  de onderstaande componenten verstaan;

  • Netto doorbetaald salaris
  • Vaste overwerkvergoedingen (netto)
  • Toeslagen ploegendiensten (netto)
  • Vaste eindejaarsuitkering (netto)
  • Bijdrage werkgever pensioenpremie (netto)

Onder de kosten van re-integratie vallen de;

  • Administratiekosten; kosten arbodienst, kosten gesprekken werkgever met werknemer etc;
  • Re-integratiemaatregelen zoals bv re-integratietraject, omscholing etc;
  • Kosten van aanpassing zoals aanpassing werkplek, kosten om op werkplek te komen.

 

Atlasverzuim.nl start voor zijn klanten gratis het loonregres op. Wij verzorgen het volledige loonregres zolang er sprake  is van buitengerechtelijke kosten.

Disclaimer