Wake-up-call voor slapend dienstverband

Geplaatst op

Wake-up-call voor slapend dienstverband

Werkgevers zeggen een arbeidsovereenkomst met een meer dan twee jaar zieke werknemer, die inmiddels een IVA- of WAO-uitkering heeft, niet altijd op. De werknemer verricht geen arbeid en ontvangt geen loon, en krijgt een uitkering van UWV.

Pas echter op, de arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch bij het verstrijken van de eerste 104 ziekteweken.

Feitelijk is deze werknemer nog gewoon in dienst is bij de werkgever. In de praktijk wordt wel eens vergeten om de arbeidsovereenkomst met zo’n werknemer op te zeggen.

We spreken dan van een slapend dienstverband. Dat kan wakker worden als de werknemer (deels) herstelt. De Wet Werk en Zekerheid geldt voor werkgevers om te bepalen hoe verder om te gaan met dergelijke slapende dienstverbanden, want de verplichte transitievergoeding komt er aan.

Indien u als werkgever zelf géén actie onderneemt om het dienstverband te beëindigen, bestaat de mogelijkheid dat de werknemer na verloop van tijd alsnog aanspraak kan maken op hervatting in zijn eigen of passend werk! Dit kan vele jaren later zelfs nog het geval zijn, bijvoorbeeld wanneer de medische situatie van de medewerker drastisch is veranderd.

 

Verplichte vergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte

Een werkgever die het UWV wel om toestemming voor ontslag vraagt als een werknemer meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, hoeft bij de daarop volgende opzegging tot 01-07-2015 geen ontslagvergoeding te betalen. De werknemer kan vervolgens een kennelijk onredelijk ontslagprocedure starten ter verkrijging van een vergoeding.

Zoals bekend, verandert dit. Bij een op of na 1 juli 2015 gestarte UWV-ontslagprocedure wegens twee jaar arbeidsongeschiktheid moet de werkgever wél altijd een vergoeding betalen, de transitievergoeding.

 

Route bij ontslag veranderd

Om de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer te kunnen beëindigen, dient de werkgever een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij het UWV of de kantonrechter.

Vanaf 1 juli a.s. mogen dergelijke verzoeken niet meer bij de kantonrechter worden ingediend en moet de route via het UWV worden gevolgd.

Werkgevers zijn dan in de gevallen waarin zij een dienstverband dat ten minste 24 maanden heeft voortgeduurd opzeggen, verplicht om een transitievergoeding te betalen aan de betreffende werknemer. En deze verplichting geldt ook indien de werknemer inmiddels al 104 weken ziek is en er geen verplichting meer bestaat om het salaris door te betalen.

 

Óók transitievergoeding bij einde dienstverband WAO-er/IVA-er

Dus als een werkgever alsnog de gedachte heeft om slapende dienstverbanden te beëindigen, wacht daar dan niet te lang mee want, de transitievergoeding is de werkgever na 1 juli 2015 óók verschuldigd bij een ontslagprocedure van een ‘slapend’ dienstverband met een werknemer die een WAO- of IVA-uitkering heeft.

 

Hoogte transitievergoeding bij einde slapend dienstverband

De Minister maakt echter niet duidelijk of de transitievergoeding van een IVA-werknemer anders moet worden berekend dan van andere werknemers. Noch in de nieuwe wet, wetsgeschiedenis of tot nu toe verschenen bijbehorende besluiten is duidelijk gemaakt welke peildatum geldt ter bepaling van het loon dat moet worden gebruikt voor de berekening van de transitievergoeding. Het lijkt er op dat moet worden gekeken naar het laatstgenoten salaris. Dat kan bij een WAO-/IVA-gerechtigde het loon zijn van misschien wel drie jaar geleden