De wetgever heeft werkgever én werknemer zelf verantwoordelijk gemaakt voor de verzuimbegeleiding van zieke werknemers met de introductie Wet Verbetering Poortwachter, welke op 1 april 2002 van kracht is geworden om de WAO-instroom drastisch te beperken. Vóór de wetswijzigingen waren veel ondernemers gebonden aan verplichtingen die onwerkbaar bleken. Met de huidige wetgeving heeft de ondernemer meer mogelijkheid om de verzuimbegeleiding binnen de eigen cultuur van het bedrijf te regelen.

In het kader van de wetgeving is het dan ook van belang dat u de regie van de verzuimbegeleiding zelf in de hand neemt.

Ook als u dit uit handen geeft aan derden, blijft u als werkgever zélf verantwoordelijk voor een goede registratie.

Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om u bij daadwerkelijk verzuim door een Arbodienst te laten bijstaan, tegen veelal schérpe tarieven.. Helaas is deze dienstverlening vaak beperkt tot de daadwerkelijke begeleiding van uw werknemer en wordt u als werkgever vaak niet of onvoldoende begeleid.

 

 

 

Disclaimer