Verzuim­kosten berekenen

Geplaatst op

Een werknemer die langdurig ziek is kan je bedrijf veel geld kosten. Hoeveel kost een zieke werknemer precies? Een overzicht van de kosten bij verzuim en een handige verzuim­calculator.

Voor kleine bedrijven is ziekte­verzuim een groot risico. De kosten bij verzuim kunnen namelijk hoog oplopen.

Naast doorbetaling van het loon, maak je ook kosten voor vervanging, verzuim­begeleiding en het opgelopen productieverlies.

Overzicht verzuim­kosten

Met welke verzuim­kosten krijg je precies te maken als je werknemer ziek is? Gemiddeld kost een zieke werknemer per dag ongeveer 260 euro. Maar die kosten verschillen aanzienlijk per bedrijf en situatie. De vraag is: wat kost verzuim in jouw bedrijf?

Vier belangrijke kostenposten:

  1. Loonkosten zieke werknemer
  2. Kosten voor vervanging werknemer
  3. Kosten door productieverlies
  4. Kosten voor verzuim­begeleiding en re-integratie

1. Loonkosten zieke werknemer

Als de zieke werknemer bij jou onder contract staat, ben je verplicht een groot deel van zijn loon door te betalen.

Volgens de wet moet je in de eerste twee jaar van ziekte minimaal 70 procent van zijn loon betalen. Als het bedrag daarmee onder het wettelijk minimumloon (WML) zou komen, moet je het eerste jaar het minimumloon uitbetalen.

Soms betaal je nog langer mee aan het inkomen van een zieke werknemer. Een zieke werknemer kan je in totaal tot twaalf jaar lang geld kosten.

2. Kosten voor vervanging

Hoe ga je de werkzaamheden opvangen nu je werknemer ziek is? Laat je andere werknemers overwerken, ga je zelf bijspringen of heb je een oproepkracht ter beschikking? Je kunt ook een beroep doen op een uitzendkracht of payroller. Hoeveel gaat dat je kosten?

Gemiddeld genomen zullen de kosten voor vervanging ongeveer gelijk zijn aan de loonkosten van de zieke werknemer. Huur je een tijdelijke vervanger in via een tussenbureau, dan ben je al snel 30 procent meer kwijt.

3. Kosten door productieverlies

De extra kosten voor productieverlies of omzetverlies kunnen enorm verschillen. Hoe belangrijker jouw werknemer is voor je bedrijf, hoe groter het productieverlies of omzetverlies zal zijn tijdens zijn ziekte.

Denk aan de kennis die hij heeft, het (unieke) talent dat hij misschien bezit of de relaties die hij heeft opgebouwd met klanten. In hoeverre kun je dat opvangen zonder dat er verliezen ontstaan?

Als je een nieuwe kracht gebruikt als vervanger, moet die ingewerkt worden. Een vervanger maakt mogelijk meer fouten en is waarschijnlijk langzamer. Dat brengt allemaal extra kosten met zich mee.

Probeer dus een inschatting te maken van het productieverlies dat je bedrijf oploopt tijdens de periode van ziekte van je werknemer.

4. Kosten voor verzuim­begeleiding en re-integratie

Een werknemer die ziek is heeft recht op de nodige verzuim­begeleiding. Je hebt als werkgever namelijk een aantal verantwoordelijkheden.

Denk aan ziekmeldingen bijhouden en doorgeven (verzuim­registratie), eventueel een vervanger zoeken, een plan van aanpak maken bij re-integratie en regelmatig contact onderhouden met je zieke werknemer. Dat kan je flink wat tijd kosten en dus ook geld.

Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen. Sterker nog: als werkgever ben je wettelijk verplicht om deskundige ondersteuning te regelen op het gebied van gezond en veilig werken. Je hebt dus ook te maken met kosten voor het inschakelen van een arbodienst en/of bedrijfsarts en eventueel aanvullende arbeidsdeskundigen.

Bij langdurige ziekte van werknemers kunnen de kosten voor re-integratie flink oplopen. In sommige gevallen moet ook de werkplek aangepast worden.

Rekentool verzuim­kosten bedrijf

Wil je weten wat verzuim jouw bedrijf precies kost? Gebruik de verzuim­calculator. Binnen enkele minuten krijg je inzicht in de kosten voor jouw bedrijf, inclusief een handige vergelijking met andere bedrijven in je branche.