De afgelopen jaren zijn er al veel wijzigingen geweest in de verlofregelingen rondom de geboorte van een kind.

Zo werd in 2019 de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht en op 1 juli 2020 kwam daar nog eens het aanvullend geboorteverlof bij.

Wat is nu de situatie? Welke vormen van verlof zijn (en komen) er voor ouders? En wie betaalt het loon tijdens dit verlof? Een overzicht:

1. Zwangerschapsverlof

Voor de bevalling heeft een zwangere werknemer recht op zwangerschapsverlof. Dit verlof kan vier tot zes weken duren. Voor meerlingen is dit maximaal tien weken. Zwangerschapsverlof loopt tot en met de dag van bevalling en gaat daarna over in bevallingsverlof (zie 3).

  • Loondoorbetaling: 100% door werkgever (met compensatie van UWV).

2. Calamiteitenverlof

Op de dag of dagen van de bevalling heeft de partner recht op calamiteitenverlof. Tijdens het calamiteitenverlof moet je het loon volledig doorbetalen.

  • Loondoorbetaling: 100% door werkgever.

3. Bevallingsverlof

Na haar bevalling heeft je werknemer recht op minimaal tien weken bevallingsverlof. Als je werknemer nog niet alle zes weken zwangerschapsverlof heeft gebruikt, mag ze de overgebleven dagen inzetten als extra bevallingsverlof.

  • Loondoorbetaling: 100% door werkgever (met compensatie van UWV).

4. Geboorteverlof

De partner heeft na de geboorte recht op een aantal dagen betaald geboorteverlof. Het gaat om eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (1 week). Deze vrije dagen moeten binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen.

  • Loondoorbetaling: 100% door werkgever.

5. Aanvullend geboorteverlof

Na de week betaald geboorteverlof mag de partner aanvullend geboorteverlof opnemen. Het gaat om maximaal vijf weken. Je werknemer moet het gewenste geboorteverlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte.

  • Loondoorbetaling: 70% door UWV.

6. Ouderschapsverlof

In de eerste acht jaar na de geboorte van het kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof. Het gaat om 26 keer de wekelijkse arbeidsduur (26 weken). Ouderschapsverlof is (tot augustus 2022) onbetaald, behalve als er in de cao of het arbeidscontract andere afspraken staan.

Vanaf augustus 2022 komt er een uitkering van het UWV voor de eerste negen weken van het ouderschapsverlof, als ze opgenomen worden in het eerste jaar na de geboorte. De uitkering bedraagt 70 procent van het loon.

  • Loondoorbetaling: geen (maar check je cao). Per 2 augustus 2022: 70% door UWV in de eerste 9 weken.

 

 

 

Disclaimer