Cursus BHV, bedrijfsHulpverlener

De duur van de cursus is 2×8 uur. De cursus is inclusief lesmaterialen, certificaat- en diplomakosten en inclusief lunch.

  • Eerste hulp
  • Communicatie /alarmering
  • Ontruiming
  • Beperking en bestrijding van beginnende brand

Herhalingscursus BHV

De duur van de cursus is 2 dagdelen. De 4 taakgebieden uit de BHV-cursus worden herhaald, waarbij de nadruk ligt op praktijkgericht oefenen met medewerkers van LOTUS.

Onze BHV cursus(sen) voldoen aan de eisen van de Arbeidsomstandigheden Wet.

Cursus EHBO + AED Oranje Kruis

De cursusduur is 5 dagdelen met daarnaast 1 dagdeel examen. Totaal 3 dagen. De cursus is inclusief lesmaterialen,  inschrijving rode kruis, diplomakosten, examenteam rode kruis, reminder voor verlenging diploma na twee jaar en inclusief lunch.

Op grond van de RI&E kan het nodig zijn een Diploma Eerste hulp te halen.

Cursus B-VCA

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld;

De Arbo-wet, gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar, hand- en machinaal gereedschap, hijsen en tillen, werken op hoogte, persoonlijke beschermingsmiddelen, werkvergunningen, van theorie naar praktijk.

De cursus wordt op twee avonden gegeven van 19.00 tot 22.00 uur met daarbij een afsluitend examen in Breda. De cursus is inclusief lesmateriaal, proefexamen, examen, diploma en pasje.

Preventiemedewerker  

Deze cursus wordt op de eigen bedrijfslocatie gegeven en bestaat uit twee dagdelen. Dagdeel 1 Bestaat uit theorie en lesstof, doornemen RI&E, preventieronde en opdracht voor dagdeel 2. Dagdeel 2 Volgt na 14 dagen en hierbij wordt de opdracht van deel 1, checlist samenstellen, besproken, plan van aanpak en advisering hoe verder te gaan.

Overige Coaching- en Opleiding

Bovengenoemde opleidingen zijn de meest voorkomende opleidingen.

 

Uiteraard kunnen wij voor u ook meer gespecialiseerde opleidingen verzorgen die betrekking hebben op Verzuim- en Arbobeleid.

Disclaimer