Wat verandert er?

Er komen maatregelen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken:

  • De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon wordt uitgebreid. U bent als opdrachtgever straks ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Nu is alleen de werkgever aansprakelijk. Deze ketenaansprakelijkheid geldt nu alleen in de uitzendbranche voor het betalen van het minimumloon.
  • U mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen. U moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal overmaken.
  • U mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen.
  • U moet meer gegevens vermelden op de loonstrook.
  • Het is straks niet meer mogelijk om een buitenlandse werknemer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. U moet het doel van de onkostenvergoeding vermelden op de loonstrook van uw werknemer. Doet u dit niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.
  • Krijgt uw werknemer het cao-loon niet betaald? Dan kan hij makkelijker naar de rechter stappen om het (volledige) cao-loon te eisen. Dat kan straks namelijk met een verzoekschrift. Nu moet uw werknemer dit nog met een dagvaarding doen. Daarvoor heeft hij ook een deurwaarder nodig.
  • Maakt u zich schuldig aan onderbetaling of illegale tewerkstelling? Dan wordt dit openbaar gemaakt.

Voor wie?

Werkgevers
Opdrachtgevers

Wanneer?

Naar verwachting gaat de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in per 1 juli 2015.

 

 

 

Bron: ondernemersplein.nl