Arbobeleid verplicht voor elk bedrijf

Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van de arbeidsomstandighedenwet.

Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte. Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven dient elk bedrijf een concreet arbobeleid te voeren. Dit kan Atlasverzuim.nl in samenwerking  met u en uw organisatie samenstellen en opstellen.

Onderdelen van dit arbobeleid zijn onder andere:

  • Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) –De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht. In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Voortvloeiend uit deze inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden opgesteld met daarin de maatregelen die genomen zullen worden om de risico’s aan te pakken.
  • Arbodienst of bedrijfsarts – Bij ziekteverzuim moet de begeleiding van de zieke werknemer door een bedrijfsarts (al dan niet aangesloten bij een arbodienst) worden uitgevoerd.
  • Preventiemedewerker – Bedrijven zijn verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft het bedrijf niet meer dan 25 werknemers, dan mag de werkgever zelf de taken van de preventiemedewerker op zich nemen.
  • Bedrijfshulpverlening – Binnen het bedrijf moet minimaal één bedrijfshulpverlener (bhv’er) aanwezig zijn.
  • Voorlichting – Bedrijven moeten hun werknemers voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken.
  • Arbodeskundige – Werkgevers moeten aan werknemers de mogelijkheid bieden om een  arbodeskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of arbeidshygiënist te raadplegen.
  • PMO – Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek ( voorheen PAGO) te ondergaan.

 

 

Disclaimer