STAP budget voor scholing, zo werkt het

Geplaatst op

STAP budget voor scholing, zo werkt het

Er is een nieuwe subsidie voor scholing. Via de Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP) kunnen werknemers in 2022 een cursus, opleiding of training volgen. Hoe werkt het STAP budget precies? En wat zijn de voordelen voor werkgevers?

Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP)

STAP staat voor Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie. Het is feitelijk een nieuw scholingsbudget van de overheid waar werknemers gebruik van kunnen maken. Daardoor kan jouw personeel zich verder ontwikkelen.

Het STAP budget vervangt de fiscale aftrekpost voor scholing in de aangifte inkomstenbelasting. Die aftrekpost kunnen werknemers en ondernemers nog benutten tot en met de aangifte voor het jaar 2021.

Hoeveel is het STAP budget?

Het STAP budget is maximaal 1.000 euro, inclusief btw, per persoon. Het budget kan ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen, inclusief bijbehorende leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Als een opleiding, cursus of training meer dan 1.000 euro kost, zijn de extra kosten voor eigen rekening. Je zou als werkgever het bedrag boven de 1.000 euro kunnen vergoeden voor je werknemer.

STAP budget in 2022

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers een aanvraag indienen voor het STAP budget. Op 1 december 2021 start eerst nog een proefperiode waarin de subsidieregeling getest wordt.

Er is wel een maximum aan het totale STAP budget. In 2022 is er per aanvraagtijdvak van twee maanden maximaal 36,1 miljoen euro beschikbaar. Als het maximum eenmaal is bereikt, kun je geen subsidie meer krijgen voor dat tijdvak.

STAP budget aanvragen

De aanvraag van het STAP budget gaat via de website van het UWV. Je vraagt de vergoeding aan voor aanvang van de opleiding. Na goedkeuring zal het UWV het volledige bedrag aan de opleider betalen.

STAP is er voor werknemers die door willen groeien. Ook personen zonder baan kunnen dit budget voor opleiding en ontwikkeling benutten. De aanvrager van de subsidie moet wel een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt.

De volledige regeling, met alle voorwaarden, bedragen en data, is te vinden in de Staatscourant.

Scholingsregister STAP

Welke opleidingen, cursussen en trainingen vallen onder deze subsidieregeling? De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) werkt aan een scholingsregister met goedgekeurde scholingsactiviteiten. Daarin kunnen werkgevers en werknemers straks zoeken naar gewenste opleidingen.

EVC en meerjarige scholing vanaf 2023

Enkele onderdelen van de subsidieregeling gaan later in, waarschijnlijk op 1 januari 2023. Het gaat om mogelijkheden voor meerjarige scholing en het behalen van ervaringscertificaten (EVC). Ook de mogelijkheid om het STAP budget te combineren met bijdragen van andere partijen (cofinanciering) volgt mogelijk in 2023.

Waarom STAP?

De overheid heeft de Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP) ingesteld om meer mensen te helpen bij hun scholing en omscholing. Daarmee kunnen personen hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren.

Het totale subsidiebudget van STAP is voldoende om jaarlijks minimaal 200.000 mensen de kans te geven zich verder te ontwikkelen.

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan?

In plaats van geld achteraf besparen via de belastingaangifte, zal het het UWV de scholing direct bekostigen. De aanvrager hoeft het dus niet eerst zelf te betalen. Dat moet meer mensen over de streep helpen een opleiding te volgen.

Voordelen voor werkgevers

Met het STAP budget kunnen jouw werknemers makkelijker een opleiding volgen. Daardoor kun je hen mogelijk beter inzetten. Scholing kan veel voordelen hebben voor je bedrijf:

  • Het motiveert werknemers.
  • De kennis in je bedrijf neemt toe.
  • Het stimuleert werkplezier.
  • Vacatures worden intern beter opgevuld.
  • Je kunt werknemers langer behouden.