Personeel verzekeren tegen ziekte, ja of nee?

Geplaatst op

Personeel verzekeren tegen ziekte, waarom?

Je personeel verzekeren tegen ziekte doe je in de basis met een verzuim­verzekering. Voor veel bedrijven is dit de belangrijkste verzekering, want personeel is hun grootste kapitaal. Maar wel een kwetsbaar kapitaal.

 

Hoe goed je je best ook doet als werkgever, je werknemers kunnen plotseling uitvallen door een blessure, een burn-out of een chronische ziekte.

Financiële impact

Met name als een werknemer langdurig uit de running is, kan dat een grote financiële impact hebben op je bedrijf. Kun jij die kosten zelf opvangen?

Wat kost een zieke werknemer?

Een zieke werknemer kost gemiddeld ongeveer 260 euro per dag. Je bent als werkgever verplicht om 70 tot 100 procent van het loon door te betalen in de eerste twee jaar van zijn ziekte. Maar daar komen nog extra kosten bij.

Naast de loondoorbetaling bij ziekte, ben je geld kwijt aan verzuim­begeleiding en re-integratie van je zieke werknemer. Mogelijk heb je ook te maken met omzetverlies en kosten voor vervanging.

Pas op voor loonsanctie

Na twee jaar hoef je in principe geen loon meer te betalen aan een zieke werknemer, behalve als het UWV vindt dat jij je re-integratieverplichtingen onvoldoende bent nagekomen. Dan loop je het risico op een loonsanctie en moet je maximaal nog een jaar loon doorbetalen aan je zieke werknemer.

Je kunt die extra loondoorbetaling voorkomen door te zorgen voor de juiste verzuim­begeleiding. Schakel op tijd een bedrijfsarts in en houd je aan de Arbowet en de Wet verbetering poortwachter.

Door andere wetten en regels kan een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer je in totaal tot 12 jaar lang geld kosten. Deze onvoorziene personeels­kosten zijn heel gevaarlijk voor de gezondheid van je bedrijf.

Volgens ondernemers met personeel is verzuim een van de grootste risico’s voor een klein bedrijf

Neem voor meer informatie contact op met uw financieel adviseur, voor een inventarisatie van de risico’s omtrent ziekte en verzuim van uw medewerkers.

 

 

Disclaimer