Loondoorbetaling bij ziekte

Geplaatst op

Als je werknemer niet kan werken door ziekte of een andere vorm van arbeidsongeschiktheid heeft hij recht op een groot deel van zijn salaris. Hoeveel precies? Hieronder vind je de regels voor de eerste 2 ziektejaren.

 

Loondoorbetaling bij ziekte, hoeveel?

Volgens de wet ben je verplicht een zieke werknemer twee jaar lang een deel van zijn loon door te betalen.

In artikel 629 van het Burgerlijk Wetboek staan de volgende basisregels voor alle werkgevers in Nederland:

0 – 12 maanden

Je betaalt minimaal 70 procent van het loon. Je mag daarbij niet onder het wettelijke minimumloon komen en niet boven het maximum dagloon.

12 – 24 maanden

Je betaalt minimaal 70 procent van het loon.
In veel cao’s staat dat je in het eerste jaar 100 of 90 procent van het loon moet doorbetalen. Ook kan er een hoger minimumloon van kracht zijn volgens je cao.

Controleer je cao

In je cao staat mogelijk een hoger percentage voor loondoorbetaling bij ziekte. Controleer dus goed de regels over loon en ziekte in jouw cao. 

 

Zieke werknemer ontslaan?

Een zieke werknemer mag je in principe niet ontslaan. Dit is vastgelegd in de wet. Toch zijn er een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je werknemer herhaaldelijk niet meewerkt aan zijn herstel.

Ook als een werknemer vaak ziek is en je bedrijf is in sterke mate afhankelijk van zijn inzet, kun je hem mogelijk ontslaan wegens ziekte. Maar hier moet je wel voorzichtig mee zijn.

 

Nieuwe regels loondoorbetaling bij ziekte

Sinds 2020 zijn er nieuwe regels rond loondoorbetaling bij ziekte (Convenant Loondoorbetaling MKB). Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen bedacht om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.

 

De 3 belangrijkste maatregelen op een rij:

Compensatie loondoorbetaling

Alle bedrijven in Nederland krijgen een financiële tegemoetkoming van de overheid. Dat gebeurt sinds 2022 via een aangepaste ww-premie (Aof-premie).

Verbetering re-integratie

Naast financiële aanpassingen zijn er ook inhoudelijke aanpassingen om kleine werkgevers te helpen. Bedrijven zouden minder snel een loonsanctie (boete) moeten krijgen op medische gronden.

Werkgevers krijgen meer grip op de re-integratie tweede spoor (buiten het eigen bedrijf). Doordat ze op het advies van de bedrijfsarts kunnen vertrouwen en bijvoorbeeld het eerder inzetten van de no-risk polis.

Er wordt ingezet op meer transparantie bij het UWV. En een zieke werknemer moet voortaan op vaste momenten zelf zijn visie geven op het re-integratietraject.

 

Als je niet aan de wet voldoet kun je een loonsanctie krijgen en moet je mogelijk een jaar langer loon doorbetalen.

 

Onderdelen ‘loon’ bij ziekte

Houd bij de doorbetaling van loon bij ziekte niet alleen rekening met het afgesproken salaris. Ook andere beloningen moet je soms doorbetalen tijdens ziekte. Denk aan de afgesproken secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een teambonus of dertiende maand.

Je moet bijvoorbeeld ook het afgesproken loon in natura doorbetalen tijdens ziekte. In je cao kunnen nog meer verplichtingen staan. Zo heeft je werknemer mogelijk recht op uitbetaling van de overuren die hij anders gemaakt zou hebben. Hierbij wordt vaak gekeken naar het gemiddeld aantal overuren die hij maakte in het jaar (52 weken) voorafgaand aan zijn ziekmelding.

 

Disclaimer